Quá trình chuyển giới có thể gặp phải nhiều khó khăn, thách thức và sự phân biệt đối xử từ xã hội. Cũng như bao người khác, những người chuyển giới cũng có quyền được đối xử với sự tôn trọng, công bằng và bình đẳng, và cần được hỗ trợ để có thể sống và tồn tại theo giới tính mà họ cảm nhận mình thuộc về. Họ cũng mong muốn xã hội có thể tiếp nhận và chấp nhận người chuyển giới như một phần của đa dạng và sự đa nhân cách của con người

Định nghĩa giới tính và giới

Giới tính (Gender) là một khái niệm xã hội và văn hóa, thể hiện vai trò và định nghĩa của con người dựa trên các đặc điểm sinh lý, tâm lý, hành vi và xã hội được xác định bởi các quy chuẩn, giá trị và phong cách sống của một cộng đồng hay văn hóa.

Giới (Sex) là một khái niệm sinh học, thể hiện sự khác biệt giữa nam và nữ, dựa trên các đặc điểm sinh lý như sự phát triển của bộ phận sinh dục, khả năng sinh sản và sản xuất hormone.

Thông tin cơ bản về chuyển giới

Chuyển giới (gender transition) là quá trình mà một người thay đổi giới tính của mình từ giới tính được gán ban đầu sang giới tính khác. Quá trình chuyển giới có thể bao gồm nhiều giai đoạn và phương pháp khác nhau, như thay đổi tên, sử dụng hormone, phẫu thuật thay đổi giới tính, và các phương pháp thẩm mỹ khác để thay đổi ngoại hình. Chuyển giới thường được coi là một quá trình phức tạp và nhạy cảm, và cần sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và chuyên gia tâm lý và y tế để giúp người chuyển giới đi qua các giai đoạn này một cách an toàn và hạnh phúc.


Những quan niệm sai về người chuyển giới

Dưới đây là một số quan niệm sai về người chuyển giới mà cần phải tránh:

Người chuyển giới là bệnh nhân hoặc dị tật: Điều này là hoàn toàn sai lầm. Chuyển giới là quá trình mà một người thay đổi giới tính của mình để phù hợp với bản thân, và không phải là một bệnh hoặc dị tật.

Người chuyển giới là những người đồng tính: Điều này cũng không đúng. Người chuyển giới có thể là đồng tính, song tính hoặc thẳng, tùy thuộc vào giới tính mà họ cảm nhận và xác định cho bản thân.

Chuyển giới là một quá trình đơn giản: Quá trình chuyển giới có thể bao gồm nhiều giai đoạn và phương pháp khác nhau, và không phải là một quá trình đơn giản.

Người chuyển giới không hạnh phúc: Điều này cũng là sai lầm. Những người chuyển giới có thể cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ khi họ có thể sống và tồn tại theo giới tính mà họ cảm nhận mình thuộc về.

Người chuyển giới là một mối đe dọa đối với xã hội: Điều này là quan niệm sai lầm và không có cơ sở. Người chuyển giới không gây nguy hiểm cho xã hội và cần được đối xử với sự tôn trọng và công bằng giống như những người khác.

Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích giúp bạn có thể hiểu hơn về LGBT và có cái nhìn cởi mở hơn về giới tính này trong xã hội. Theo dõi nhiều thông tin về LGBT tại https://tgfmall.com/

Go to:  Resource Guide Home  CDS Bookstand